Haberler 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı BBE Proje Başvuruları Başladı.

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı BBE Proje Başvuruları Başladı.

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı"Bu Benim Eserim" (BBE) Proje Çalışmasına ait Öğrencilerin Proje Başvuruları 24 Eylül 2012 - 01 Şubat 2013 tarihleri arasında İnternet Üzerinden kabul Edilecektir. Başvurular, http://basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/login.aspx adresinden yapılacaktır.

 

VIII. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ

“BU BENİM ESERİM” PROJE ÇALIŞMASI

ÇALIŞMANIN AMACI

            Bu çalışmanın amacı, ülkemizin insan yetiştirme kapasitesini güçlendirmek, bunun için ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; ülke genelinde bilimsel amaçlı etkinlikleri ilgiyi-katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.

ÇALIŞMANIN HEDEFLERİ

 • Öğrencileri, temel bilimler olan matematik ve fen bilimleri alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek,
 • Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak,
 • Öğrencilerin, çalışmalarında bilimsel düşünce, yöntem ve teknikleri kullanarak bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak,
 • Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

ÇALIŞMANIN KAPSAMI

            Bu çalışma, 2012-2013 eğitim öğretim yılında da ülke genelinde tüm ilköğretim (Ortaokul) okullarının 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecektir.

 

UYGULAMA SÜRESİ

            2012–2013 eğitim-öğretim yılında, VIII. İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri-Bu Benim Eserim Proje Çalışması, 12 bölge merkezi ve bunlara bağlı 81 ilde tüm ilköğretim okullarının 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecektir.

Proje başvuruları 24 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 01 Şubat 2013 tarihinde sona erecektir. Proje çalışmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve duyurular http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim adresindeki proje internet sayfasında yer almaktadır.

Proje başvuruları, 24 Eylül 2012 - 01 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Projeler bu tarihler arasında tamamlanacak ve proje bilgileri, proje internet sayfasındaki Proje Başvuru İşlemleri bağlantısı ile ulaşılacak http://basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/login.aspx  adresindeki başvuru formuna kaydedilecektir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • İlköğretim Matematik ve Fen Bilimleri müfredatlarında yer alan bilgi ve konularla ilgili yapılacak olan araştırma projelerini kapsamaktadır. Çalışmalar müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olmalıdır. Bu nedenle, uygulama ve tasarım projeleri (teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler gibi) değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • BBE proje çalışmasına katılmak hem öğrenciler hem de öğretmenler için zorunlu değildir, gönüllülük esastır.
 • Proje başvuruları, 24 Eylül 2012-01 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Proje uygulama kılavuzu basılı olarak okullara gönderilmeyecek, yalnızca internet üzerinden ulaşılabilecektir.
 • Proje başvuru işlemleri internet ortamında yapılacaktır. Başvuru formuna proje internet sayfasından ulaşılabilecektir.
 • Proje başvuruları, projeler hazırlanıp sonuçlandırıldıktan sonra başvuru formu doldurularak yapılacaktır. Başvuru işlemleri tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek, yazılı evrak biçiminde çıktı alınmayacaktır.
 • Elektronik ortamda yapılan başvurular öğrencilerin öğrenim gördüğü kurum/okul müdürlüğü tarafından yine elektronik ortamda onaylanacaktır.
 • Kurum/okul müdürlükleri tarafından onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Öğrenciler tek başlarına veya iki kişilik gruplar hâlinde proje hazırlayabileceklerdir.
 • Öğrenciler, hazırlayacakları projeler için 1 (bir) danışman öğretmen seçeceklerdir.
 • Her okul, birden fazla proje ile çalışmaya katılabilecektir.
 • Öğrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının sadece birinden 1 (bir) proje ile çalışmaya katılabilirler.
 • Projeyi hazırlayan öğrenci sayısının 1’den fazla olması durumunda her iki öğrencinin de aynı okulda öğrenim görüyor olması gerekmektedir.
 • Proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile proje danışman öğretmeni arasında birinci derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.
 • İl ve bölge çalışma grubu üyelerinin, proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile proje danışman öğretmeni arasında birinci derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.
 • İÇG Üyeleri, İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışmasında proje hazırlayan öğrencilerin danışman öğretmeni olarak görev alamazlar.
 • Proje danışman öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık yapmaktır.
 • Proje son başvuru tarihi olan 01 Şubat 2013 tarihinden sonra proje başvuru formunda hiçbir değişiklik yapılamayacaktır.
 • Okulda Fen Bilimleri ve Matematik Branşlarında görevli öğretmenin bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması durumunda, başka branşlardaki öğretmenler de proje danışman öğretmeni olarak görev alabilirler.
 • Bölge sergisi ve final sergisine öğrenci ve danışman öğretmenlerin katılması zorunludur. Projeyi hazırlayan öğrenci veya danışman öğretmenin katılamaması veya yeni bir görevlendirmenin yapılmasına gerek duyulması halinde, durumun Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Yürütme Kurulu’na bildirilmesi zorunludur. MYK’nın kararı geçerli olacaktır.
 • Öğrencilerin zihinsel üretim içinde olmalarını sağlamak esas alındığından hazırlanan ve onaylanan projelerin başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi olduğu, bilimsel etik beyanına aykırı davranıldığı tespit edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacak ve ilgililer hakkında idari soruşturma açılacaktır. Ayrıca verilen ödül ve belgeler geri alınacaktır.
 • Proje bankasında arama yapabilmek için en az 3 karakter girilmelidir.

 

          UYGULAMA KILAVUZU  İÇİN TIKLAYINIZ

          BBE PROJE ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ EK DERS GENELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 Yayın:25.09.2012 - Güncelleme:02.11.2012 - 14:59 - Görüntülenme:83694