Projeler Bu Benim Eserim Projesi

Bu Benim Eserim Projesi

 

 

PROJENİN ADI

 “İlköğretim (6,7,8. Sınıf) Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri –Bu Benim EserimProje Çalışması”                                                                                                                

PROJENİN SÜRESİ

11 yıl (2004-2015)

PROJENİN BÜTÇESİ

Yıllık 1.500.000 TL olmak üzere toplamda 16.500.000TL

PROJENİN KAYNAĞI

Devlet Kalkınma Bakanlığı tarafından MEB aktarılan Bilimsel ve Sanatsal Araştırmaları Teşvik Fonu.

PAYDAŞLAR

TÜBİTAK

 

PROJENİN AMACI:

Ülke genelinde bilimsel amaçlı etkinlikleri ilgiyi, katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek amacıyla TÜBİTAK ile İş Birliği protokolü imzalanarak 2004 yılında İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri - Bu Benim Eserim Proje Çalışması” başlatılmıştır.

 

PROJENİN FAALİYETLERİ:

Proje başvuru ve değerlendirme işlemleri 2007 yılından itibaren internet ortamında yapılmaya başlanmıştır. Proje başvuruları il düzeyinde yapılmakta ve ön incelemeleri il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan il çalışma grupları tarafından yapılmaktadır. İl çalışma grubu tarafından onaylanan projeler bir sonraki aşama olan bölge çalışma gruplarının değerlendirmesine sunulmaktadır. İl ve bölge çalışma grupları alan uzmanı öğretmenlerden oluşmaktadır ve değerlendirmeler önceden belirlenen objektif kriterler doğrultusunda yapılmaktadır. İl ve bölge çalışma gruplarının değerlendirme aşamaları tamamen internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

İl ve bölge çalışma gruplarının onayından geçen projelerin dokümanları Bölge Bilim Kurullarına teslim edilmektedir. Bölge Bilim Kurulları TÜBİTAK tarafından alan uzmanı akademisyenlerden oluşturulmaktadır. Bu kurullar projeleri önce dokümanları üzerinden incelemekte ve uygun bulduğu projeleri bölge sergilerine davet etmektedir. Bilim Kurulları, bölge sergilerine katılan projeleri değerlendirmekte ve final sergisine katılacak projeleri belirlemektedir.  Her yıl 12 bölge merkezinden toplam 100 proje Ankara’da yapılacak final sergisine davet edilmekte ve ödüllendirilmektedir.

PROJENİN ÇIKTILARI:

Bu güne kadar yaklaşık 334.121 proje ve bunları hazırlayan 400.000 öğrenci bilimsel bir projenin hazırlanması konusunda çalışma yürütmüş, fikirler üretmiş ve bunları raporlaştırmıştır. 2013 yılında “Bu Benim Eserim Projesi” kapsamında toplam 78.887 adet proje başvurusu yapılmıştır.

PROJE İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR:

            Bu Benim Eserim Proje Çalışması ile ilgili belge, istatistiki bilgi ve kataloglara   http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim/ adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 

 

PROJE  YÜRÜTME EKİBİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

Cemal TINKILIÇ

 Öğretmen

Koordinatör

Didem DEMİRKAYA

 Öğretmen

Ekip Üyesi

Fatih KAYNAR

MEB Uzman Yardımcısı

Ekip Üyesi

Şakir  CANÖZ

Eğitim Uzmanı

Ekip Üyesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADI SOYADI

DAHİLİ TEL

E-POSTA

Cemal TINKILIÇ

413 16 05

ctinkilic@meb.gov.tr

Didem DEMİRKAYA

413 16 05

dgdemirkaya@meb.gov.tr

Fatih KAYNAR

413 16 09

fkaynar@meb.gov.tr

Şakir  CANÖZ

413 16 10

canoz@meb.gov.tr

 

http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim/

 Yayın:23.06.2012 - Güncelleme:19.04.2013 - 17:32 - Görüntülenme:17588