Duyurular Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, Uygulayıcı Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, Uygulayıcı Eğitimi

Proje kapsamında güncellenen okul öncesi eğitim programının tanıtımına yönelik 

illerde yapılmakta olan uygulayıcı eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanan 

doküman/materyaller erişim kolaylığı sağlamak amacıyla elektronik ortamda 

yayınlanmıştır.

Bakanlığımızca uygulamaya konulan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve 

UNICEF´in teknik destek sağladığı "TRO801.06 Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi 

Projesi" kapsamında ilgi yazıda (Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü´nün 

1032425 sayılı ve tarih 20/05/2013 tarihli yazısı) belirtilen Uygulayıcı Eğitim Materyalleri/ 

dokümanları ekte sunulmuştur. 

  Eğitime katılacak eğitimcilerin dokümanların çıktılarını alınarak eğitime katılmaları 

gerekmektedir. İlgili eğitim materyalleri/dokümanlar: 

Okul Öncesi Eğitim Programı için TKLAYINIZ 

Etkilik Kitabı (41 Etkilik Örneği) için TIKLAYINIZ 

Aile Katlım yazısı için TIKLAYINIZ

 Yayın:02.06.2013 - Güncelleme:03.06.2013 - 09:13 - Görüntülenme:24777