Haberler VII. Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması "BU BENİM ESERİM" Türkiye Finali Yapıldı.

VII. Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması "BU BENİM ESERİM" Türkiye Finali Yapıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde yürütülen "İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri-Bu Benim Eserim Proje Çalışması"nın finali 9-10 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi

 

     Bakanlığımız; ülkemizin ihtiyaç duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ülke genelinde ilgiyi-katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmak amacıyla Bilimsel ve Sanatsal Araştırmayı Teşvik Projesini 2004 yılında başlatmıştır.

Çalışma ile;

·         Öğrencileri fen bilimleri ve matematik, alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek,

·         Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek, geliştirilmesine ortam hazırlamak, Ülkenin geleceğini yönlendirecek alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflenmektedir.

     2004 yılında ilk olarak İstanbul’da gerçekleştirilen uygulamada öğrenci projeleri; Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Bilişim Teknolojileri ve Güzel Sanatlar alanları kapsamına giren konulardan hazırlanmıştır.

     Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında imzalanan 08.11.2004 tarihli işbirliği protokolünün ardından çalışmanın değerlendirme sürecinin TÜBİTAK tarafından oluşturulacak bilim kurulları tarafından yürütülmesine, kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasına ve çalışmanın “İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması –Bu Benim Eserim” adıyla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

KAPSAM

BAŞVURU SAYISI

BÖLGELERDE SERGİLENEN PROJE SAYISI

FİNALDE SERGİLENEN PROJE SAYISI

2004

İstanbul

(Pilot Uygulama)

2.794

-

133

2005-2006

30 İL

5.116

741

100

2006-2007

81 İL

13.922

959

100

2007-2008

81 İL

18.313

902

100

2008-2009

81 İL

31.866

960

100

2009-2010

81 İL

33.264

1004

100

2010-2011

81 İL

63.247

1000

100

2011-2012

81 İL

86.234

1053

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında imzalanan 08.11.2004 tarihli işbirliği protokolünün ardından çalışmanın değerlendirme sürecinin TÜBİTAK tarafından oluşturulacak bilim kurulları tarafından yürütülmesine, kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasına ve çalışmanın “İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması –Bu Benim Eserim” adıyla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

      Proje çalışması ilköğretim okullarının 6.,7. ve 8. sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler matematik ve fen bilimleri alanlarında hazırladıkları projeleriyle çalışmaya katılabilmektedir.  Bu alanlardaki konuların projelendirilmesi aşamasında, çalışmaların özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içinde, estetik, uygulanabilir ve sosyal fayda sağlayıcı olması esas alınmaktadır.

     İl ve bölge çalışma gruplarının onayından geçen projelerin dokümanları Bölge Bilim Kurullarına teslim edilmektedir. Bölge Bilim Kurulları TÜBİTAK tarafından alan uzmanı akademisyenlerden oluşturulmaktadır. Bu kurullar projeleri önce dokümanları üzerinden incelemekte ve uygun bulduğu projeleri bölge sergilerine davet etmektedir. Bilim Kurulları, bölge sergilerine katılan projeleri değerlendirmekte ve final sergisine katılacak projeleri belirlemektedir.  Her yıl 12 bölge merkezinden toplam 100 proje Ankara’da yapılacak final sergisine davet edilmektedir.

     Proje çalışması kapsamında 2011-2012 eğitim-öğretim yılında internet üzerinde 86.234 proje başvurusu yapılmıştır. Onaylanan projelerden 16.327 tanesi il çalışma grubu tarafından seçilmiştir. Bu projelerden 4203 ise bölge çalışma grubu tarafından seçilip Bölge Bilim Kuruluna gönderilmiştir. BBK tarafından 1.053 tanesi bölge sergilerine davet edilmiştir.

     Final sergisine katılan projeler Ankara’da TÜBİTAK tarafından oluşturulan Merkez Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek ilk 50’ye giren ve ikinci 50’ye kalan projeler belirlenmiştir. Türkiye Finali için Ankara’ya gelen 100 proje Ankara Başkent Öğretmenevi’nde 9-10 Mayıs 2012 tarihlerinde sergilenmiş ve proje sahibi öğrenciler ve danışman öğretmenler, 11 Mayıs 2012 tarihinde MEB Şura Salonu’nda  Sayın Millî Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in katılımıyla ödüllendirilmişlerdir.

     2012 yılında Final sergisine katılan projeler arasından ilk 50 projeyi hazırlayan öğrencilere tam altın, ikinci 50 projeyi hazırlayan öğrencilere yarım altın ve danışman öğretmenlerine ise çeyrek altın verilmiştir. Ayrıca 81 il millî eğitim müdürlüğüne çalışmalarından dolayı plaket verilmiştir.

 Yayın:21.06.2012 - Güncelleme:21.06.2012 - 01:08 - Görüntülenme:3848