Projeler Yemekte Denge

Yemekte Denge

yemekte denge

 

PROJE BİLGİ FORMU 

 

 

PROJE ADI

Yemekte Denge Eğitimi Projesi

PROJE SÜRESİ

2011-2016

PROJE BÜTÇESİ

500.000 TL

PROJENİN KAYNAĞI

Özel Sektör/Sivil Toplum Destekli

PAYDAŞLAR

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı (SÜGAV)

PROJE WEB SİTESİ

www.yemektedenge.org

 

PROJENİN AMACI:

Temel eğitim çağındaki çocukların fizyolojik ve psikolojik açıdan kaliteli ve uzun bir yaşam sürdürmeleri için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmalarına katkı sunmaktır.

 

PROJENİN HEDEF KİTLESİ: İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler.

 

PROJE İÇERİĞİ: Çocukların beslenme alışkanlıklarının küçük yaşta belirlenmesinden hareketle çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin içeriğinde çocukların yeterli ve dengeli beslenmeyi eğlenerek öğrenebileceği sunumlar, alıştırmalar, web tabanlı oyunlar, kartlar, posterler yer almaktadır.

 

PROJE UYGULAMALARI:  2012-2013 eğitim-öğretim yılında pilot olarak belirlenen 4 ilde (Gaziantep, İzmir, İstanbul, Trabzon) toplam 200 okulda öğrencilere yönelik uygulama çalışmaları yapılmıştır. "Yemekte Denge Eğitim Projesinin" planlanan faaliyetlerinin amacına uygun olarak yürütülmesi, olumlu çıktıların alınması ile proje 6 ilde (Antalya, Aydın, Erzurum, Kayseri, Kahramanmaraş, Sinop) ve  toplam 500 okula yaygınlaştırılmıştır.
Proje hazırlık sürecinde 8-10 yaş grubundaki çocukların sağlıklı beslenmeyi öğrenmelerine katkıda bulunacak sunumlar, alıştırmalar, posterler ve kartlar geliştirilmiştir. Proje içeriğinin sınıfta çocuklara aktarılması sırasında öğretmenlere yardımcı olacak  “Öğretmen El Kitabı” oluşturulmuştur.
Pilot okullardaki öğretmenlerin eğitimi sırasında verilecek olan, eğitim materyallerini içeren eğitim kiti hazırlanmıştır.
 Çocukların, öğretmenlerin ve ebeveynlerin takip edebilecekleri proje ile ilgili tüm materyallerin, oyunların ve duyuruların yer aldığı www.yemektedenge.org ve www.yemektedenge.com web siteleri hazırlanmıştır. Çocukların sağlıklı beslenmeyi oyunlarla öğrenmesine destek olmak amacıyla proje web sitesinde yer alacak şekilde interaktif oyunlar geliştirilmiştir. SÜGAV Bilim Kurulu üyeleri ve Almanya’daki Hohenheim Üniversitesi desteğiyle “Beslenme Anketi” programı geliştirilmiştir. 2013-2014 eğitim öğretim  yılının Eylül ayında il koordinatörleri aracılığıyla okullardaki öğretmenlerin eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Pilot okullarda görev yapan öğretmenler tarafından eğitimin etkinliğini ölçmek amacıyla çocuklara beslenme ‘ön testi yapılmıştır. Eğitim yılı sonunda ise "son test" uygulanmıştır. Pilot okullarda görev yapan öğretmenlerden alınan geri bildirimler ve anket sonuçları esas alınarak il koordinatörleri tarafından ara değerlendirme ve yılsonu değerlendirme raporları hazırlanmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı sonunda projeden sorumlu şube müdürleri ve  il koordinatörlerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Öğrencilerin ön test ve son test sorularına verdiği cevaplar istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve raporlaştırılmıştır.

 

PROJE İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR:

 

kitapkitap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PROJE  YÜRÜTME EKİBİ

 

ADI SOYADI

GÖREVİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon

e-posta

Didem DEMİRKAYA

Proje Koordinatörü

413 16 05

tegm_projeler@meb.gov.tr

Nuğriye ARSLAN

Proje Eş Sorumlusu

413 1614

tegm_projeler@meb.gov.tr

 

 Yayın:07.10.2013 - Güncelleme:24.09.2014 - 10:23 - Görüntülenme:4466