Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Pilot Okullarımız, Gönüllülük Esasına Göre Belirlenecektir.

Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Pilot Okullarımız, Gönüllülük Esasına Göre Belirlenecektir.

08-10-2018  08-10-2018


 

 

 

Bu Proje, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak finansmanı ile gerçekleştirilmektedir.

 

 

Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Pilot Okullarımız, Gönüllülük Esasına Göre Belirlenecektir.

 

 

“Demokrasi Kuşağı II: Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak finansmanı ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülmektedir.  Projenin süresi 36 ay olup pilot okullar, yerel topluluklar, yerel sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve uzmanlar projenin paydaş grubunu oluşturmaktadır.

 

Projenin genel hedefi;

Temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra evrensel temel değerlere karşılık gelen bir demokratik okul kültürünü eğitim sistemine dâhil etmektir.

 

Projenin özel hedefleri ise;

-          Okullarda ve okul topluluklarında demokratik değer ve uygulamaların güçlendirilmesi,

-          Politika yapıcılar, hem Bakanlık hem de il düzeyindeki eğitim idarecileri, müfettişler, okul müdürleri, öğretmenler, ebeveynler ve yerel sivil toplum kuruluşları (STK’lar) dâhil olmak üzere, paydaşların demokratik okul kültürüne yönelik kapasitelerinin güçlendirilmesi,

-          Hem okullarda hem de toplumda demokratik okul kültürüne ilişkin farkındalığın artırılmasıdır.

 

Proje hedeflerine dört ana faaliyet ile erişilecek olup bu sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir;

 

 • Ø İnsan hakları ve demokrasiyle ilişkin farkındalıkla birlikte demokratik kültür yetkinliklerinin temel eğitim sistemine ve okul uygulamalarına dâhil edilmesine yönelik bir stratejik eylem planı için politika önerileri geliştirilecektir.
 • Ø Temel eğitim kurumları için insan hakları, demokrasi ve evrensel temel değerlere dayanan eğitim materyalleri geliştirilecektir
 • Ø Temel eğitim kurumlarında görev yapan okul öğretmenleri ve eğitim uygulayıcıları demokratik kültür yetkinlikleriyle donatılacaktır.
 • Ø Temel eğitim kurumlarının yanı sıra okul camiası ve toplumda da demokratik okul kültürüne ilişkin farkındalık ve anlayış geliştirilecektir.

 

Bu sonuçlara ulaşmak için, proje kapsamında üretilecek olan eğitim materyallerinin ve ‘bütüncül okul modelinin’ pilot illerden seçilecek olan pilot okullarda denenmesi öngörülmektedir.

 

Bu projede, öğrencilerimizi; içinde bulundukları toplumda sahip oldukları demokratik hak ve sorumlulukları hayata geçirmek ve savunmak, çeşitliliğe değer vermek, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla demokratik yaşama aktif katılımlarını sağlamak için gerekli bilgi, beceri ve anlayışla donatmaya ve öğrencilerimizde demokratik davranış tutumlarını geliştirmeye çalışılacaktır.

 

Projeye net bir yol haritası sunmak, Türkiye’nin coğrafi, demografik, sosyo-ekonomik ve kültürel çeşitliliğini çalışmalarımıza yansıtabilmek ve faaliyetlerin ülke çapında yayılmasını sağlamak amacıyla illerin sosyo-ekonomik faktörler açısından gelişmişlik düzeyi, illerde MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülen AB projesi sayısı, demografik ve kültürel çeşitlilik ve coğrafi nüfus dağılımı göz önüne alınarak 10 pilot il belirlenmiştir.

 

Pilot iller Adana, Aydın, Burdur, Çanakkale, Iğdır, Kars, Muğla, Sinop, Sivas, Yozgat’tır. Pilot okullarımız söz konusu pilot illerimizden gelen talepler doğrultusunda, okulöncesi eğitim kurumları ile ilkokul (1-4. sınıflar) ve ortaokulların (5-8. sınıflar) bir karması olacak şekilde belirlenecektir.  Pilot uygulamada yer almak isteyen okullar, demokratik kültür yetkinliklerini tümüyle eğitim, öğretim, farkındalık artırma, bilgilendirme ve uygulama faaliyetleri yoluyla yaygınlaştırmaya hazır olmalıdır.

 

“Pilot okul” olarak seçilecek olan eğitim kurumları Türkiye’deki model okulların öncüleri olacaktır.

 

Bu çağrıya yukarıda belirtilen 10 pilot ilde bulunan ve Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar başvurabilir:

 

Toplamda 110 pilot okul seçilecektir. (30 okul öncesi eğitim kurumu, 40 ilkokul ve 40 ortaokul). Okullar Millî Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi temsilcilerinden oluşan bir değerlendirme komitesi tarafından aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir:

 

 • Temel kriterler
  • Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı bir okul olmak,
  • Okul nüfusunun çeşitliliği,
  • İl merkezine olan uzaklık,
  • Okulun projede yer alma kapasitesi (tesis, teknik donanım gibi özelliklerin yeterli olması),
  • Dışlanma riski taşıyan öğrencilerin sayısı (örn. özel ihtiyaçları olan çocuklar, mülteciler, vb.).
 • Motivasyon düzeyi

Başvuruda bulunacak okulların; bireyin demokrasi kültürüne uygun ve etkili bir şekilde katılabilmesini sağlayan belirli değerleri, tutumları, becerileri, bilgi birikimini ve eleştirel anlayışı teşvik etmek konusunda istekli olduklarını (yönetim, okul çalışanları ve okul aile birliğinin imzasını taşıyan bir beyanla) göstermesi gerekmektedir.

 

 • Okul çalışanlarının bütüncül okul modelini teşvik etmek amacıyla tüm öğrencileri içine alan kapsayıcı yaklaşımlara olan bağlılığı ve inancı

 Başvuru yapacak okullar; tüm okul çalışanları ve öğrenciler için karşılıklı saygının egemen olduğu ve okul çalışanları ve öğrencilere fırsat eşitliği tanınan bir ortam sunmaya kararlı olmalıdır.

 

Çağrımıza başvurmak isteyen okulların:

- Kendi bölgelerindeki koşulları ve çeşitliliği anlatan, demokratik kültür yetkinliklerinin kendi okullarında nasıl uygulanabileceğini açıklayan temel kriterlerde yer alan maddeleri de içeren Türkçe hazırlanmış kısa bir teklif yazısını (en fazla 3 sayfa),

- Okulun, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim materyallerini günlük öğretim süreçlerinde kullanmak ve bütüncül okul yaklaşımını uygulamak ve bunun yanı sıra diğer okullarla ortaklıklar kurmak konusunda istekli ve kararlı olduğunu gösteren, aynı zamanda okul yönetimi, okul çalışanları ve okul-aile birliği tarafından imzalanmış yazılı beyanlarını 02 Kasım 2018 tarihine kadar demokrasiegitimde@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Not: Pilot okul değerlendirme formu ekte sunulmuş olup başvuruda bulunan okullar ek tabloda yer alan kriterlere göre değerlendirilecektir.

 

Değerlendirme formuna ulaşmak için tıklayınız.

 

         

16-10-201816-10-2018

Atatürk Blv. No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Kat 2 Blok A/B ve Kat 5 Blok A Kızılay Çankaya/ANKARA - 0(312) 413 13 27 / 413 55 02 / 413 18 58 / 413 16 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.