Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Teknoloji ve Tasarım dersi alanında önemli bir ihtiyaç hâline gelen ve öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenler İçin Kılavuz"un tanıtımı yapılıyor.

Teknoloji ve Tasarım dersini okutan öğretmenlerin lisans mezuniyetlerinin farklılığı nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlar ve öğretmenlerin beklentileri de dikkate alınarak öğretim programına uygun "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenler İçin Kılavuz" materyali hazırlanmıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak olan kitabın 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da öğretmenlerimize tanıtımı başlamıştır.
Teknoloji ve Tasarım dersi alanında önemli bir ihtiyaç hâline gelen ve öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak

İlköğretim kurumlarımızda öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin hızla değişen/dönüşen dünyamızda; teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen, bu süreci anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler olarak yetişmeleri Bakanlığımızın öncelikli politikaları arasındadır. Bu çerçevede, Teknoloji ve Tasarım derslerini amacına uygun bir şekilde tamamlamış bireylerin çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlayabilen, problemleri tanımlayıp yaratıcı ve özgün alternatif öneriler geliştirebilen ve bu öneriler arasında değerlendirme yapmak suretiyle en uygununa karar verebilen bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda hazırlanmış Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Dersi (7. ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı hazırlanmıştır.  Ayrıca Teknoloji ve Tasarım dersini okutan öğretmenlerin lisans mezuniyetlerinin farklılığı nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlar ve öğretmenlerin beklentileri de dikkate alınarak Program'a uygun "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenler İçin Kılavuz" materyali; alanda akademik bilgisi ve tecrübesi olan akademisyenler, alan öğretmenleri ve Genel Müdürlüğümüz personelinden oluşan bir komisyon tarafından hazırlanmıştır.  

Teknoloji ve Tasarım dersini okutan ve yaklaşık 12.000 alan öğretmeninin yararlanması için dijital ortamda sunulacak materyal 22 bölümden oluşmakta olup materyalin ilk 16 bölümünde Program'ın öğrenme alanları ile ünite konularını içeren teorik bilgiler ve görseller bulunurken  17. bölümden itibaren örnek uygulamalar yer almaktadır.

2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde belirtildiği üzere "bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı Tasarım ve Beceri Atölyeleri (Temel Eğitim Bölümü; Hedef 1-6, Hedef 2-7) ile yeni çağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması" hedeflenmektedir. Öğrencilerin düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği bir ortam oluşturulmasında Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerine de önemli görevler düşmektedir. Alanda önemli bir kaynak olacağına inanılan materyalin öğretmenlerimize tanıtımı için 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında  öğretim materyalinin hazırlanmasına katkı sağlayan akademisyen ve öğretmenler ile 81 il millî eğitim müdürlüğünden dersi fiilen okutan 200 öğretmene Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesinde tanıtım çalışması başlatılmıştır.  

Çalışmanın açılış programına Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Afyonkarahisar Millî Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin ile materyalin yazarı olan akademisyen ve öğretmenler katılmışlardır.

Sayın Gençoğlu açılış konuşmasında "Teknoloji ve Tasarım dersinin okullarımızda etkili bir şekilde uygulanmasında öğretmenlerimizin önemli bir role sahip olduğunu, Teknoloji ve Tasarım dersine yönelik uygulamalarda öğrencinin bu dersi daha fazla almak istemesi hâlinde haftalık ders çizelgesinin öğretmenlerimize bu imkânı verdiğini,  hazırlanan materyalin içeriğinin alanda akademik bilgisi ve alan deneyimleri bulunan akademisyenlerimiz ile bu dersi fiilen okutan öğretmenlerimiz tarafından hazırlandığı, bu materyalin öğretmenlerimizin yıllardır beklediği ihtiyaçlarını kesinlikle karşılayacağı ve materyalin uygulamada öğretmenlerimize esneklik verdiğini ve Teknoloji ve Tasarım dersine yönelik uygulamaların Bakanlığımızca devam edeceğini" belirtmiştir.

Tanıtım çalışmasında materyalin kullanımı ve içeriğine yönelik açıklamalar; STEAM (Fen, Teknoloji, Sanat ve Matematik) Eğitimi, Mühendislik ve Tasarım, Mimari Tasarım, Grafik Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım, Ürün Geliştirme ve Engelsiz Hayat Teknolojileri, Enerji Dönüşümleri ve Mühendislik gibi başlıklar altında alanında yaptığı çalışmalarla ön plana çıkarak fark yaratan, aynı zamanda materyalin yazarı olan akademisyenler ile alan öğretmenlerimizin yapacakları sunumlar doğrultusunda uygulamalı olarak gerçekleştirilicektir. Uygulama çalışmaları, 3D yazıcı, güneş paneli gibi araç gereçler ve özel malzemeler kullanılarak atölye ortamında yapılacaktır.

Katılımcı öğretmenler edindikleri bilgi ve deneyimleri illerine döndüklerinde meslektaşlarıyla paylaşacak ve böylece alan öğretmenlerine yönelik hazırlanan "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenler İçin Kılavuz" materyalinin kullanımının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmuş olacaklardır.

''TEKNOLOJİ ve TASARIM Öğretmenler İçin Kılavuz'' Tıklayınız. 

 

26-08-201926-08-201926-08-201926-08-201926-08-201926-08-201926-08-201926-08-201926-08-201926-08-201926-08-201926-08-201926-08-201926-08-201926-08-201926-08-201926-08-201926-08-2019

Atatürk Blv. No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Kat 2 Blok A/B ve Kat 5 Blok A Kızılay Çankaya/ANKARA - 0(312) 413 13 27 / 413 55 02 / 413 18 58 / 413 16 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.