Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem GENÇOĞLU TRT Kent Radyo Ankara’ya konuk oldu.

Genel Müdürümüz Sayın Dr. Cem GENÇOĞLU 10 Şubat 2017 Cuma günü sabah saat 8.20’de TRT Kent Radyo Ankara’ya röportaj vermek üzere konuk oldu. Sayın Genel Müdürümüz programda ilkokul ve ortaokullarda uygulanmak üzere güncellenen ve web sayfasında askıda bulunan öğretim programlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem GENÇOĞLU TRT Kent Radyo Ankara’ya konuk oldu.

Temel Eğitim Genel Müdürü  Dr. Cem GENÇOĞLU, küreselleşen dünyada ve ülkemizde siyasi, sosyal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı değişim ve gelişmelerin, toplumun yeni yüzyılın mezunlarından beklentilerini farklılaştırdığını, temel bilgi ve becerilerin yanı sıra öğrencilerin bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde sahip olunması beklenen bilgi, beceri, tutumlara ilişkin farkındalık geliştirmeleri, bunları edinmeleri ve yaşamın farklı alanlarında uygulayabilecek donanıma ve alt yapıya sahip olmalarının kaçınılmaz olması sebebiyle öğretim programlarının güncellendiğini ifade etti.

 Öğretim programlarının hazırlık aşaması sürecinde;

• Farklı ülkelerin öğretim programlarının tarandığını,

• Anayasa ve ilgili kanunlar, kalkınma planları, hükümet programları, icra planları, eylem planları, şura kararları, akademik tezler, araştırmalar ve Talim ve Terbiye Kurulu Kararları vb. kaynakların gözden geçirildiğini,

• Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin nicel ve nitel araştırma teknikleri yoluyla görüşlerinin alındığını,

• Üniversitelerin öğretim programlarına yönelik raporlarının istendiğini

  dile getirdi.

   Bununla birlikte öğretim programları güncelleme çalışmaları sürecinde çalışma yapılacak akademisyen ve öğretmenlerin özenle seçilerek komisyonların oluşturulduğunu ifade etti.

   Ayrıca program geliştirme, eğitimde ölçme ve değerlendirme, rehberlik ve psikolojik danışma alanlarında akademisyen ve öğretmenlerden oluşan çalışma grubunun da programların   güncellenmesi sürecine katkıda bulunduğunu belirtti. 

   Revize edilen programlarla; yetişecek neslin, toplumumuzun millî, manevi ve kültürel değerlerini özümsemiş, evrensel değerlere duyarlı ve saygılı bireyler olarak yetişmesinin amaçlandığını ifade eden Genel Müdürümüz Dr. Cem GENÇOĞLU, güncellenen öğretim programlarında;   

• Akademik bilgi yoğunluğunun azaltıldığını,

• Derslerde öğrencileri zorlayan, özel ders, ek kaynak vb. ihtiyaçları doğuran, bir üst öğrenim düzeyine bırakılması gereken konu ve işlem basamaklarının ayıklandığını,

• Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) dikkate alınarak kazanımların güncellendiğini,

• Girişimcilik, finansal okuryazarlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, siber güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik stratejisi, ulusal fikrî haklar, çölleşme, vergi bilinci gibi çok çeşitli konulara da öğretim programlarında yer verildiğini,

• Disiplinler arası ilişkinin öğretim programlarında daha sağlıklı bir hâle ve  kazanımların  anlaşılabilir, ölçülebilir ve uygulamaya yönelik hâle getirildiğini,

• Bilimsel literatürde yer alan güncel bilgilerin aktarıldığını,

• 21. yüzyıl becerilerinin öğretim programlarında ilgili kazanımlara işlendiğini,

ve öğretim programlarında “Değerler” başlığı açılarak, öğrencilerde değerlere ilişkin farkındalık oluşturulmasını, bunların öğrenciler tarafından özümsenmesini, tutum ve davranışa dönüştürülmesinde kullanılabilecek yöntem ve teknikler ile uygulamalara ilişkin açıklamalara  yer verildiğini ifade etmiştir.

    Güncellenen taslak öğretim programlarına yapılacak eleştiri, öneri ve katkıların www.mufredat.meb.gov.tr adresi üzerinden 10 Şubat 2017 Cuma günü akşamına kadar alınacağını ve gelen öneriler doğrultusunda yapılacak düzenlemelerle programlara son şeklinin verilerek 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kurul kararları doğrultusunda uygulamaya konulacağını belirtmiştir.   

Atatürk Blv. No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Kat 2 Blok A/B ve Kat 5 Blok A Kızılay Çankaya/ANKARA - 0(312) 413 13 27 / 413 55 02 / 413 18 58 / 413 16 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.