Duyurular

2014/3. Üçaylık Yurtiçi Burs Ücretlerinin gönderildiği 17/10/2014 tarih ve 4644959 sayılı yazı ile 81 il valiliğine bildirilmiştir.

Devamı...

"Meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi alanında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin okul öncesi eğitim kurumlarında yapacakları beceri eğitimleri" konulu yazı 81 il Valiliğine gönderildi.

Devamı...
Devamı...
Devamı...

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 83 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi hazırlanmıştır.

Devamı...
Devamı...

Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların elektrik, su, yakacak, kırtasiye ve temizlik malzemesi alım giderlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığının ödenek serbestisi

doğrultusunda büyükşehir kapsamındaki illerin ilçe mal müdürlüklerine, diğer illerin ise defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ödenek aktarılmıştır.

Devamı...
Devamı...

26/07/2014 tarihinde yayınlanan Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Okul Öncesi Eğitimi ile ilgili uygulamaları içeren açıklama yazısı.

Devamı...

Milli  Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 26.07.2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

 

 

Devamı...
123456789