Duyurular

Devamı...

Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların elektrik, su, yakacak, kırtasiye ve temizlik malzemesi alım giderlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığının ödenek serbestisi

doğrultusunda büyükşehir kapsamındaki illerin ilçe mal müdürlüklerine, diğer illerin ise defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ödenek aktarılmıştır.

Devamı...
Devamı...

26/07/2014 tarihinde yayınlanan Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Okul Öncesi Eğitimi ile ilgili uygulamaları içeren açıklama yazısı.

Devamı...

Milli  Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 26.07.2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

 

 

Devamı...
Devamı...

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Sonunda İlköğretim Kurumlarında Yapılacak Mesleki Çalışmalar 13-30 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Devamı...

2014/2. Üçaylık Yurtiçi Burs Ücretlerinin gönderildiği 06/06/2014 tarih ve 2311735 sayılı yazı  ile ilgili Valiliklere bildirilmiştir.  

Devamı...

2014-2015 eğitim öğretim yılında Ortaokul ve İmam Hatip  Ortaokullarının   5, 6 ve 7. sınıflarında okuyacak  öğrencilerimizin seçmeli ders seçimlerine ilişkin iş ve işlemler  2-13 Haziran  2014 tarihleri arasında yapılacaktır.       

Devamı...

Genel Müdürlüğümüze bağlı okul öncesi ve ilköğretim kurumlarının hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere,  daha önce yapılan ödenek planlaması dahilinde, büyükşehir kapsamındaki illerin ilçe mal müdürlüklerine, diğer illerin ise defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, Maliye Bakanlığının ödenek serbestisi doğrultusunda ödenek aktarılmıştır.

Devamı...
12345678