Duyurular

Devamı...

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Sonunda İlköğretim Kurumlarında Yapılacak Mesleki Çalışmalar 13-30 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Devamı...

2014/2. Üçaylık Yurtiçi Burs Ücretlerinin gönderildiği 06/06/2014 tarih ve 2311735 sayılı yazı  ile ilgili Valiliklere bildirilmiştir.  

Devamı...

2014-2015 eğitim öğretim yılında Ortaokul ve İmam Hatip  Ortaokullarının   5, 6 ve 7. sınıflarında okuyacak  öğrencilerimizin seçmeli ders seçimlerine ilişkin iş ve işlemler  2-13 Haziran  2014 tarihleri arasında yapılacaktır.       

Devamı...

Genel Müdürlüğümüze bağlı okul öncesi ve ilköğretim kurumlarının hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere,  daha önce yapılan ödenek planlaması dahilinde, büyükşehir kapsamındaki illerin ilçe mal müdürlüklerine, diğer illerin ise defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, Maliye Bakanlığının ödenek serbestisi doğrultusunda ödenek aktarılmıştır.

Devamı...

Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların elektrik, su, yakacak, kırtasiye ve temizlik malzemesi alım giderlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığının ödenek serbestisi doğrultusunda büyükşehir kapsamındaki illerin ilçe mal müdürlüklerine, diğer illerin ise defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ödenek aktarılmıştır.

 

Devamı...

Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların elektrik, su, yakacak, kırtasiye ve temizlik malzemesi alım giderlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığının ödenek serbestisi doğrultusunda illerin defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ödenek aktarılmıştır.

 

Devamı...

2014/1. Üç Aylık Yurtiçi Burs Ücretleri valiliklere gönderildi

Devamı...

Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların elektrik, su, yakacak, kırtasiye ve temizlik malzemesi alım giderlerinde kullanılmak üzere ödenek aktarımı yapılmıştır.

Devamı...

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kullanılan temel donatım malzemelerinin sadece sağlık, güvenlik,  kullanışlılık ve yaş grubunun kullanımına uygunluğu konularındaki asgari standartları belirlenmiş olup, adı geçen malzemelerin üretilmesi veya satın alma yolu ile temin edilmesinde oluşturulacak teknik şartnamelerde söz konusu malzemeler için belirlenmiş olan standartlara uyulması gerekmektedir

Devamı...
12345678